неутешим

неутешим
неутешѝм, , <-и>
прил inconsolàbile, sconsolàto

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • неутешим — прил. безутешен, скръбен, тъжен, печален, скърбящ, непримирим прил. изоставен, самотен, нещастен прил. мрачен, безнадежден, сиротен, злочест, натъжен, опечален, нерадостен …   Български синонимен речник

 • безнадежден — прил. обезсърчителен, отчаян, отчайващ, ненадежден, обезкуражителен, безутешен, тревожен, безизходен прил. изгубен, загубен, безвъзвратен, невъзвратим, изпуснат, изтърван прил. тъжен, мрачен, изоставен, самотен, неутешим, сиротен, нещастен,… …   Български синонимен речник

 • безутешен — прил. неутешим, скърбящ прил. печален, тъжен …   Български синонимен речник

 • злочест — прил. нещастен, злополучен, злощастен, пагубен, гибелен, съкрушителен, бедствен, фатален прил. клет, несретен, окаян, жалък, плачевен, трагичен, тъжен, за оплакване прил. печален, скръбен, за окайване прил. мизерен прил. отчаян прил …   Български синонимен речник

 • изоставен — прил. занемарен, напуснат, оставен, захвърлен, пренебрегнат, отритнат, зарязан, бракуван, изолиран прил. бедствуващ, мизерствуващ прил. безстопанствен прил. пуст, безлюден, необитаван, запустял, разрушен прил. самотен, нещастен, неутешим прил …   Български синонимен речник

 • мрачен — прил. тъмен, мътен, затъмнен, потъмнен, непрозрачен, непрогледен, забулен прил. неприветлив, навъсен, печален, скръбен, натъжен, замислен, загрижен, нерадостен, грижовен, песимист прил. злокобен, зловещ, гибелен прил. неясен, неразбираем прил.… …   Български синонимен речник

 • натъжен — гл. тъжен, скръбен, затъжен, нажален, опечален, нещастен гл. огорчен, наскърбен, загрижен гл. печален, горестен гл. мрачен, изоставен, самотен, неутешим, безнадежден, сиротен, злочест, нерадостен …   Български синонимен речник

 • нерадостен — прил. нерад, тъжен, печален, жалък, мъчен, мрачен, тежък, тягостен, несретен прил. пуст, потиснат, меланхоличен, скучен, отегчителен прил. изоставен, самотен, неутешим, безнадежден, сиротен, нещастен, злочест, натъжен, опечален, скръбен …   Български синонимен речник

 • нещастен — прил. злощастен, злополучен, пагубен, гибелен, бедствен, фатален прил. клет, клетият, горкият, за окайване, злочест, окаян, жалостив, плачевен, тъжен, трагичен прил. жалък, нищожен, мизерен прил. беден, бедняшки, сиромашки, скромен, горък прил.… …   Български синонимен речник

 • опечален — прил. тъжен, натъжен, затъжен, нажален, жален, скръбен, наскърбен, кахърен, укахърен, неутешим, загрижен прил. мрачен, замислен, навъсен, огорчен прил. изоставен, самотен, безнадежден, сиротен, нещастен, злочест, печален, нерадостен …   Български синонимен речник

 • печален — прил. тъжен, скръбен, натъжен, затъжен, кахърен, нажален, жален, неутешим, нещастен, опечален, тягостен, меланхоличен, прискърбен прил. трогателен, покъртителен, плачевен, сърцераздирателен, жаловит, трагичен, грижовен, загрижен, траурен прил.… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”